فاز اول مرمت ساختمان سابق سفارت مصر (خانه صانعی)

فاز اول مرمت ساختمان سابق سفارت مصر (خانه صانعی) تاریخ اجرا 1395 کارفرما سازمان زیباسازی شهر تهران نخست گفتند خانه متعلق به کاشف‌السلطنه (پدر چای ایران) است، با ردِ این فرض و پیدا شدن سندهای جدیدی از خانه، عمارتِ منسوب شده به او را چیزی شبیه به

ادامه مطلب

مرمت چهار گنبد کاروانسرای سنگی امام

مرمت چهار گنبد کاروانسرای ینگی امام قبلی بعدی تاریخ اجرا 1399 کارفرما دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران این کاروانسرا در شهر هشتگرد واقع شده است. طبق منابع تاریخی این کاروانسرا از آثار دوره صفویه است که در دوره‌های بعد، تغییراتی در آن ایجاد شد و آن را

ادامه مطلب

مرمت ساختمان جردن دبیرستان ماندگار البرز

مرمت ساختمان جردن دبیرستان ماندگار البرز قبلی بعدی تاریخ اجرا 1399-1400 کارفرما اداره کل نوسازی مدارس تهران در سال 1301 خورشیدی کالج آمریکایی ها یا کالج البرز در محل فعلی تاسیس شد و در سال 1319 به نام دبیرستان البرز تغییر نام داد.ساختمان جردن محل اقامت دکتر

ادامه مطلب