شرکت مهندسی و مرمت کاخ هدیش پارس پروژه های ما را مشاهده کنید arrow_back

پروژه‌ها

در سال۱۳۹۴ با همکاری کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف خصوصا مرمت و احیای بناهای تاریخی فعالیت خود را آغاز کرد کارشناسان این شركت دارای تخصص های مختلف از قبیل سازه، معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی ، محیط زیست، مرمت، معماري داخلي،طراحي منظر،گردشگری و ... می باشند. این شرکت در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گردید. همچنین در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ گواهینامه ایمنی از مرکزتحقیقان و تعلیمات حفاطت فنی و بهداشت کار شد.

خبرها