فاز اول مرمت ساختمان سابق سفارت مصر (خانه صانعی)

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

کاروانسرای شاه عباسی کرج

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

فاز اول مرمت قلعه صمصام کرج

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مرمت چهار گنبد کاروانسرای سنگی امام

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مرمت ساختمان جردن دبیرستان ماندگار البرز

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مرمت فاز اول و دوم کاخ مظفری اوشان

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مستند نگاری و طرح مرمت کاشیکاری گنبد رک برج آزادی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

تهیه طرح مرمت و احیای خانه مقدس زاده ساوه

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

تهیه نقشه های وضع موجود و طرح احیای خانه سابق پروین اعتصامی

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

مرمت یادمان شهدای ستاد پلیس راهور ناجا

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

طرح مرمت و احیا و نیز نظارت بر مرمت ساختمان موسسه شهر نوبل

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

هدیش پارس خبر 0

ساماندهی و بهسازی محوطه و قبور امامزاده عبدالله شهرری

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

هدیش پارس خبر 3

مرمت کلیسای کاتولیکهای گورستان مسیحیان دولاب

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

هدیش پارس خبر 4

تهیه طرح مرمت کاشیکاری گنبد رک برج آزادی(شهیاد)

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

هدیش پارس - خبر - 1

نقاشی زیر گنبد های ابن بابویه

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

بازپیرایی نمای ساختمان شفیعی خیابان انقلاب

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

تهیه طرح مرمت و مرمت حمام تاریخی دزاشیب

نوآوری فناوری و محصول توسط بایرون فردا در شش قاره سبزتر است

کاتالوگ پروژه های ما را از این جا دریافت کنید