ساماندهی و بهسازی محوطه و قبور امامزاده عبدالله شهرری

تاریخ اجرا 1400
کارفرما سازمان بهشت زهرا(س)