تهیه طرح مرمت و احیای خانه مقدس زاده ساوه

تاریخ اجرا 1398
کارفرما شهرداری ساوه

خانه مقدس زاده که از جمله بناهای شاخص معماری ایرانی اسلامی ساوه به شمار می‌رود با مساحتی به وسعت ١١٠۵ مترمربع عرصه و ۹۵۰ متر مربع اعیانی شش‌ دانگ، یک باب و کلیه حقوق متصوره از خانواده مرحوم مقدس زاده خریداری شده که دارای دو حیاط می باشد و برای تملک و خرید این خانه ۲۰ میلیارد ریال از سوی شهرداری هزینه داشته است.

طبق درخواست کارفرما طرح مرمت و احیای این بنا با کاربری سفره خانه سنتی و بخش فرهنگی تهیه و تحویل شد.