تهیه طرح مرمت کاشیکاری گنبد رک برج آزادی (شهیاد)

تاریخ اجرا 1400
کارفرما بنیاد فرهنگی و هنری رودکی