مستند نگاری و طرح مرمت کاشیکاری گنبد رک برج آزادی

تاریخ اجرا 1397-98
کارفرما شهرداری اوشان ، فشم و میگون

کاخ مظفری اوشان مربوط به دوره قاجارمی باشد و در منطقه رودبارقصران از توابع شهرستان شمیرانات واقع شده است. این اثر تاریخی در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شماره ثبت ۱۰۳۹۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بنای ساختمان برون گرا احداث شده و گرداگرد آن در طبقه اول و دوم ایوانی در نظر گرفته اند که ستون های چهار ضلعی و گرد در کنار یکدیگر بار طبقات را تحمل می کنند.

طبقه دوم بنا دارای ستون های گردی است که شالوده اصلی آن را چوب و روی آن با گچ اندود شده است. این ستون ها در چهار گوشه، سه تایی نصب شده و دارای تزئینات گچ بری در سر ستون ها می باشد.

در جبهه شرقی و غربی بنا، دو در ورودی به شکل قرینه تعبیه شده که بصورت نیم دایره و انحنای آن بطرف بیرون است. ارتفاع کف ایوان و طبقه اول از حیاط پیرامون ساختمان حدود ۱۲۰ سانتیمتر است که پس از پشت سر گذاشتن ۵ پله وارد ایوان طبقه اول و سپس راهرویی می شود که در جهت شرقی ـ غربی امتداد می یابد.

به دنبال مسدود شدن درب ورودی غربی بنا در مرمت سالهای اخیر ، پلکان ارتباطی به طبقه دوم از انتهای راهرو میانی در سمت غرب بنا احداث شده و پس از رسیدن به پاگرد نیم طبقه، پلکان به دو شاخه راست و چپ تبدیل شده و از هر دو طریق می توان به طبقه دوم راه یافت.

در طبقه دوم بنا، یک اطاق سراسری در سمت جنوب و دو اطاق در سمت شمال آن وجود دارد.

مصالح اصلی استفاده شده در بنا آجر، ملات گچ،گل و چوب می باشد.