کاروانسرای شاه عباسی کرج

تاریخ اجرا 1394
کارفرما کانون جهانگردی و اتوموبیل رانی جمهوری اسلامی ایران

کاروانسرای شاه عباسی کرج متعلق به دوران صفویه بوده و بین سال های ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۹ در زمان شاه سلیمان صفوی ساخته شده است. این بنا دارای بیش از ۳۰۰۰ مترمربع مساحت است. کاروانسرای شا هعباسی کرج را م یتوان یکی از ارزشمندترین آثار دوره صفویه دانست که در شاهراه ابریشم قرار داشته است. این کاروانسرا در ابتدای ساخت برای کاروان ها و مرکب هایشان ب هعنوان مکان استراحت بوده و در اوایل دوران قاجاریه تبدیل به پادگان یا قلعه نظامی شد و در اواخر دوران قاجار نیز به عنوان مدرسه موسوم به فلاحت از آن استفاده می شده است. مساحت کل بنا ۳ هزار مترمربع و مساحت حیاط میانی ۹۰۰ مترمربع است. ورودی کاروانسرا نیز از ایوان شمالی است. پیرامون حیاط میانی آن ۲۱ حجره ایوان دار برای استراحت مسافران و پنج بارانداز برای نگهداری کالا و جایگزینی همراهان و نگهبانان کاروان ها در نظر گرفته شده است. در ساخت این بنا از سنگ، آجر، چوب و کا هگل استفاده شده است. سردر این کاروانسرا به مساحت هفتاد متر مربع توسط این شرکت مرمت گردید.