تاسیسات گرمایش و سرمایش

سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه هوا در ساختمان‌های تاریخی

نیاز به سیستم‌های تاسیساتی جدید یکی از مهمترین دلایل متداول برای انجام اقدامات اجرایی در ساختمان‌های تاریخی محسوب می‌شود. این اقدامات شامل به‌روزرسانی سیستم‌های مکانیکی، بهبود بهره‌وری انرژی، نصب سیستم‌های گرمایش، سرمایش و تهویه هوا (HVAC) و همچنین نصب سیستم کنترل اقلیمی با قابلیت افزایش رطوبت یا رطوبت‌زدایی (به‌طور خاص در موزه‌ها) می‌شود.

ادامه مطلب

نحوه برآورد هزینه و قراردادها در بناهای تاریخی

مالکان بنا یا سازندگانی که تجهیز، بازپیرایی و نوسازی یک ساختمان قدیمی را برتر از احداث بنایی جدید می‌دانند، چنانچه بفهمند پروژه‌های تجهیز، بازپیرایی و نوسازی هزینه‌ای بیش از 80 درصد احداث یک بنای جدید را در پی خواهد داشت، احتمالاً شگفت‌زده می‌شوند؛ این نسبت اغلب در حدود دوسوم است

ادامه مطلب