صوفیا بلغارستان

اصول مستندنگاری آثار، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس1996)

منشور صوفیه، به نوعی مکمل ماده 16 منشور ونیز است که برخی استانداردهای علمی را برای آثار شاخص (یا برخی از اجزای آنها) و محوطه‏‌های باستان‏شناسی تعیین می‏کند. همچنین، منشور صوفیه (در زمینه مستندنگاری)، به‏‌منزله مکملی بر سند نارا (1990) نیز محسوب می‏شود

ادامه مطلب

بررسی کالبدی و ساختاری سردر باغ ملی تهران

بنای سردر باغ ملی با مساحتی در حدود 130 متر مربع و با آمیزه‌ای از ﺳﺒﮏ معماری اﯾﺮاﻧﯽ- اروﭘﺎﯾﯽ به عنوان دروازه جنوبی میدان مشق طراحی شده و در دوره های مختلف با تغییر و تحولات نسبتاً زیادی مواجه شده است.

ادامه مطلب