نوشته: آن ای گریمر (Anne E. Grimmer) ترجمه: سعید محمودکلایه، حمید محمودکلایه مقدمه مترجمان ساختمان‌های سنتی احداث‌شده با مصالح بنایی، در زمره ساختارهای پایدار و بادوام قرار می‌گیرند؛ بسیاری از ساختارهای سازه بنایی که به‌عنوان میراث فرهنگی شناخته می‌شوند و در ادوار تاریخی مختلف اجراشده‌اند، تاکنون حفظ