ترجمه از سعید محمودکلایه متن زیر برگرفته از گزارشی به همین نام است (Flooding and Historiv Building) که در سال‌های 2010 و 2015 میلادی در بریتانیا توسط موسسه میراث انگلستان به چاپ رسیده است. سیلاب‌هایی که طی دهه گذشته در ایران رخ داد، زنگ خطری بود برای