مروری بر تجربه‌هاي حفاظت از بناها، محوطه‌ها و شهرهاي تاريخي جهان – تجربه مرمت و احیای کارخانه نمک در فرانسه و تبدیل آن به گالری و مرکز همایش