قلعه صمصام و پل‌های تاریخی کرج

این مقاله به بررسی تاریخچه قلعه صمصام و پل‌های تاریخی کرج می‌پردازد. قلعه صمصمام در سال 1397 توسط شرکت کاخ هدیش پارس مورد مرمت واقع شد که گزارش آن در مقاله جداگانه‌ای ارائه شده است

ادامه مطلب

کرج – مروری اجمالی بر سیر تاریخی شهر

تاکنون مطالعات جامعی در خصوص پیشینه تاریخی و روند شکل گیری شهر کرج صورت نگرفته است. بااین‌حال به‌واسطه برخورداری منطقه کرج از شرایط اقلیمی مناسب و همچنین وجود منابع آبی مناسب و کافی این منطقه، می‌توان پیشینه سکونت انسان در آن را دوران پیش‌ازتاریخ به عقب بازگرداند. شواهد باستان‌شناسی به‌دست‌آمده از محوطه‌های باستانی پیرامونی شهر حاکی از وجود استقرارهای متعلق به دوره‌های مفرغ و عصر آهن در این منطقه است.

ادامه مطلب