آثار تاریخی به‌جامانده از نسل بشر که مملو از پیام‌هایی از گذشته هستند، شاهدی زنده از سنت‌های کهن پیشینیان محسوب می‌شوند که تا به امروز نیز باقی مانده‌اند. هر چه می‌گذرد، انسان‌ها بیش‌تر و بیشتر به یگانگی ارزش‌های انسانی پی برده و آثار باستانی را به‌عنوان میراثی