واژه‌نامه تخصصی سنگ ساختمانی – بخش هفتم

کیفیت فنی و خواص زیبایی‌شناختی سنگ‌های تزئینی، آن‌ها را به موادی بدل ساخته که به سبب دوام زیاد و ظاهر جذاب، موارد استفاده فراوانی دارد؛ این مقاله در قالب واژه‌نامه تخصصی صنعت سنگ ساختمانی، واژگان و اصطلاحات این حوزه را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بررسی کرده است.

ادامه مطلب

واژه‌نامه تخصصی سنگ ساختمانی – بخش پنجم

کیفیت فنی و خواص زیبایی‌شناختی سنگ‌های تزئینی، آن‌ها را به موادی بدل ساخته که به سبب دوام زیاد و ظاهر جذاب، موارد استفاده فراوانی دارد؛ این مقاله در قالب واژه‌نامه تخصصی صنعت سنگ ساختمانی، واژگان و اصطلاحات این حوزه را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بررسی کرده است.

ادامه مطلب
architectural conservation ideologue

نظريه‌هاي‌ جديد حفاظت‌

براي‌ يافتن‌ نظريه‌هاي‌ جديد حفاظت‌، بهترين‌ راه‌، دست‌يابي‌ به‌ نوشته‌ها و اظهارنظر ’صاحب‌نظران‘ است‌ كه‌ به‌ نحوي‌ با اين‌ مسئله‌ برخوردداشته‌اند. اين‌ روش‌ از اين‌ جهت‌ مفيد خواهد بود كه‌ تاحدي‌، ديگر منابع‌ ’نظريه‌هاي‌ مرمت‌‘ همانند خودِ اثر مرمت‌ شده‌ ودستورالعمل‌هاي‌ ملّي‌ و بين‌المللي‌ حفاظت‌ را نيز تحت‌ پوشش‌ قرارمي‌دهد.

ادامه مطلب