سنگ ساختمانی

واژه‌نامه تخصصی سنگ ساختمانی – بخش دوم

کیفیت فنی و خواص زیبایی‌شناختی سنگ‌های تزئینی، آن‌ها را به موادی بدل ساخته که به سبب دوام زیاد و ظاهر جذاب، موارد استفاده فراوانی دارد؛ این مقاله در قالب واژه‌نامه تخصصی صنعت سنگ ساختمانی، واژگان و اصطلاحات این حوزه را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بررسی کرده است.

ادامه مطلب

واژه‌نامه تخصصی سنگ ساختمانی – بخش اول

کیفیت فنی و خواص زیبایی‌شناختی سنگ‌های تزئینی، آن‌ها را به موادی بدل ساخته که به سبب دوام زیاد و ظاهر جذاب، موارد استفاده فراوانی دارد؛ این مقاله در قالب واژه‌نامه تخصصی صنعت سنگ ساختمانی، واژگان و اصطلاحات این حوزه را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بررسی کرده است.

ادامه مطلب

واژه‌نامه تخصصی مشکلات مربوط به فرسایش در مصالح تاریخی و درمان‌های مرمتی

نوشته: آن ای گریمر (Anne E. Grimmer) ترجمه: سعید محمودکلایه، حمید محمودکلایه مقدمه مترجمان ساختمان‌های سنتی احداث‌شده با مصالح بنایی، در زمره ساختارهای پایدار و بادوام قرار می‌گیرند؛ بسیاری از ساختارهای سازه بنایی که به‌عنوان میراث فرهنگی شناخته می‌شوند و در ادوار تاریخی مختلف اجراشده‌اند، تاکنون حفظ

ادامه مطلب