لکه‏‌های سطحی را می‏توان توسط پاک‏ کننده ‏های تجاری یا شوینده‏ های خانگی مناسب برطرف نمود. تشخیص صحیح نوع لکه، کلید موفقیت در زدودن آن به شمار می‌رود. برای این کار باید به رنگ، شکل و عوامل محیطی که ممکن است در شکل‏گیری لکه‏‌ها نقش داشته باشد، توجه داشت.