معماران و استادکاران بنّا در طول تاریخ، سنگ‌های مختلف را بر اساس زیبایی و دوام آن‌ها انتخاب می‌کردند. این انتخاب که زمانی به دامنه سنگ‌های موجود در حوزه قرارگیری بنا محدود می‌شد (مصالح بوم آورد)، امروزه بازاری در مقیاس جهانی را به خود اختصاص داده است. افزایش گزینه‌های موجود برای انتخاب سنگ، ملاحظات زیادی را به همراه دارد که فرایند انتخاب سنگ را بسیار پیچیده‌تر از گذشته ساخته است.