تاریخ اجرا : 1398

کارفرما : شهرداری اوشان ، فشم و میگون

معرفی اثر : كاخ مظفري( مظفرالدين شاه) با قدمت قاجاري در جنوب شهراوشان بلوار فرهنگ واقع شده و اين اثر در سال ۱۳۸۲ با شماره ۱۰۳۹۰ به‌عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.