تاریخ اجرا : 1398

کارفرما : شهرداری نطنز

معرفی اثر : بازار تاریخی و قدیم نطنز که روزگاری محل خرید و فروش مایحتاج مردم و رونق خاص خود را داشت و حتی از شهرهای مجاور هم برای خرید و فروش کالا به این بازار می‌آمدند، اما اکنون بافت سنتی و قدیمی خود را از دست داده که این موضوع نیز ساماندهی خواهد شد.