واژه‌نامه تخصصی سنگ ساختمانی – بخش سوم

کیفیت فنی و خواص زیبایی‌شناختی سنگ‌های تزئینی، آن‌ها را به موادی بدل ساخته که به سبب دوام زیاد و ظاهر جذاب، موارد استفاده فراوانی دارد؛ این مقاله در قالب واژه‌نامه تخصصی صنعت سنگ ساختمانی، واژگان و اصطلاحات این حوزه را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی بررسی کرده است.

ادامه مطلب
conservation and restoration

مفهوم‌ مرمّت‌ و حفاظت‌

نقش نظریه‌های حفاظت از دیدگاه‌های گوناگون ‌کاربردی و مطالعاتی در مواجهه با اثر تاریخی انکارناپذیر است از این رو در کشور تاریخی ایران نیز می‌تواند بیش از آنچه تاکنون بوده، مورد توجه واقع شود.

ادامه مطلب