قوانین و سیاست‌های حفاظت از میراث فرهنگی در ایتالیا

این مطالعه بینش مناسبی در زمینه مقررات سیاسی و قوانین مختلف حفاظت از میراث مصنوع فرهنگی (غیرمنقول) فراهم ساخته است. چه معاهدات گرانادا و مالت در کشورهای موردبررسی امضا شده باشند و چه رد شده باشند، نشانه‌هایی روشن از حرکت به سمت اصول اسناد فوق در همه این کشورها دیده می‌شود. به‌جز جمهوری چک، گرجستان و لتونی، بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در حال اصلاح روند و سیاست‌هایشان هستند که اجرای آن کمی زمان می‌برد. علاوه بر این در اروپای غربی نیز ردپای اقدامات مشابه به چشم می‌آید که به‌عنوان‌مثال می‌توان به سیاست بِلویدر در هلند و اصلاحات قانونی اخیر در ایرلند و ایتالیا اشاره داشت. در بریتانیا نیز مقرر است در سال 2000 سیاست‌های مربوط به “محیط تاریخی” به‌طورکلی بازبینی شوند.

ادامه مطلب