سیر تحولات کالبدی سردر باغ ملی

سردر باغ ملی یکی از آخرین بناهای باشکوه به‌جای مانده از دوره قاجار در شهر تهران است که به دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد موردتوجه بسیار قرار دارد. این بنا از نخستین بناهایی است که توسط رضاشاه پهلوی در شهر تهران احداث می‏شود؛ وی این بنا را در دوران سردار سپهی خود و در محل ورودی جنوبی میدان مشق که درواقع از مهم‌ترین مراکز نیروهای نظامی در اواخر دوره قاجار محسوب می‏شد بنا می‏کند.

ادامه مطلب

کرج – مروری اجمالی بر سیر تاریخی شهر

تاکنون مطالعات جامعی در خصوص پیشینه تاریخی و روند شکل گیری شهر کرج صورت نگرفته است. بااین‌حال به‌واسطه برخورداری منطقه کرج از شرایط اقلیمی مناسب و همچنین وجود منابع آبی مناسب و کافی این منطقه، می‌توان پیشینه سکونت انسان در آن را دوران پیش‌ازتاریخ به عقب بازگرداند. شواهد باستان‌شناسی به‌دست‌آمده از محوطه‌های باستانی پیرامونی شهر حاکی از وجود استقرارهای متعلق به دوره‌های مفرغ و عصر آهن در این منطقه است.

ادامه مطلب

میادین شهر تهران در اسناد بلدیه (تا سال 1309 ه. ش)

این گزارش به بررسی سندی در خصوص میادین شهر تهران در ابتدای قرن حاضر پرداخته و تغییرات صورت گرفته در آنها را از لحاظ نام، وسعت و موقعیت بازخوانی می‌کند. این میادین عبارتند از: میادین سپه، بهارستان، مخبرالدوله، پهلوی، شاهپور، محمدیه، آخر خیابان ماشین، امین السلطان، غله ملکی بلدیه

ادامه مطلب
  • 1
  • 2