این مقاله به تاریخچه بازارچه نایب‌السطنه، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بازارچه‌های محلی تهران (در محل هسته مسکونی اولیه شهر) می‌پردازد.