تعیین حریم، ابزاری برای صیانت از میراث فرهنگی

مدیران شهری و مردمانی که به دنبال حفظ هویت شهرهای خود هستند، موظف‌اند تا تمامی این نشانه‌های تاریخی را شناسایی و حفظ کنند. معمولاً ضوابط مربوط به حریم‌گذاری، به عرصه یک اثر تاریخی و واحدهای مجاور آن اختصاص‌یافته و ضوابط مربوطه در همین محدوده متوقف می‌شود و به نظر می‌رسد که یافتن چارچوبی برای حفظ این چشم‌اندازها به فراموشی سپرده‌شده است.

ادامه مطلب

منشور ميراث معماري اروپا (1975)

به مناسبت سال ميراث معماري اروپا، شوراي اروپا، «منشور اروپا ميراث معماري» را در سال ۱۹۷۵ تهيه و تنظيم كرد اين منشور ضمن اشاره به توافق‌هاي قبلي اروپا و كنوانسيون هاگ (۱۹۷۵)، ۱۰ نكته را به وزيران كشورهاي عضو خاطرنشان مي‌كند. اين نكته‌ها، ايده میراث‌فرهنگی را به ساختمان‌هاي کوچک‌تر در شهرهاي قديمي و روستاهاي ويژه در محل‌های طبيعي يا مصنوعي، تعميم مي‌دهند. اينها، ارزش‌های اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي و معنوي غیرقابل‌جایگزینی هستند و بنا بر اعلام منشور، ميراثي در خطرند كه با حفظ و نگهداري يكپارچه، آموزش و همكاري تمام كشورها، اين خطرات رفع و از این ميراث به‌عنوان اموال مشترك قاره نگهداري می‌شود.

ادامه مطلب

پیش‌نویس منشور ایکوموس بریتانیا در خصوص حفاظت از ساختمان‌ها و محوطه‌ها

مقدمه منشور حاضر با در نظر گرفتن پیشینه تاریخچه کامل میراث مصنوع و البته مناظر مصنوع و متأثر از اقدامات انسانی در سراسر بریتانیا و بخش‌های تشکیل‌دهنده آن، با در نظر داشتن تغییر نگرش نسبت به بهره‌گیری و حفاظت از این آثار از زمان‌های اولیه تا به

ادامه مطلب
  • 1
  • 2