قوانین و سیاست‌های حفاظت از میراث فرهنگی در ایتالیا

این مطالعه بینش مناسبی در زمینه مقررات سیاسی و قوانین مختلف حفاظت از میراث مصنوع فرهنگی (غیرمنقول) فراهم ساخته است. چه معاهدات گرانادا و مالت در کشورهای موردبررسی امضا شده باشند و چه رد شده باشند، نشانه‌هایی روشن از حرکت به سمت اصول اسناد فوق در همه این کشورها دیده می‌شود. به‌جز جمهوری چک، گرجستان و لتونی، بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در حال اصلاح روند و سیاست‌هایشان هستند که اجرای آن کمی زمان می‌برد. علاوه بر این در اروپای غربی نیز ردپای اقدامات مشابه به چشم می‌آید که به‌عنوان‌مثال می‌توان به سیاست بِلویدر در هلند و اصلاحات قانونی اخیر در ایرلند و ایتالیا اشاره داشت. در بریتانیا نیز مقرر است در سال 2000 سیاست‌های مربوط به “محیط تاریخی” به‌طورکلی بازبینی شوند.

ادامه مطلب

تعیین حریم، ابزاری برای صیانت از میراث فرهنگی

مدیران شهری و مردمانی که به دنبال حفظ هویت شهرهای خود هستند، موظف‌اند تا تمامی این نشانه‌های تاریخی را شناسایی و حفظ کنند. معمولاً ضوابط مربوط به حریم‌گذاری، به عرصه یک اثر تاریخی و واحدهای مجاور آن اختصاص‌یافته و ضوابط مربوطه در همین محدوده متوقف می‌شود و به نظر می‌رسد که یافتن چارچوبی برای حفظ این چشم‌اندازها به فراموشی سپرده‌شده است.

ادامه مطلب

نحوه برآورد هزینه و قراردادها در بناهای تاریخی

مالکان بنا یا سازندگانی که تجهیز، بازپیرایی و نوسازی یک ساختمان قدیمی را برتر از احداث بنایی جدید می‌دانند، چنانچه بفهمند پروژه‌های تجهیز، بازپیرایی و نوسازی هزینه‌ای بیش از 80 درصد احداث یک بنای جدید را در پی خواهد داشت، احتمالاً شگفت‌زده می‌شوند؛ این نسبت اغلب در حدود دوسوم است

ادامه مطلب