به مناسبت سال ميراث معماري اروپا، شوراي اروپا، «منشور اروپا ميراث معماري» را در سال ۱۹۷۵ تهيه و تنظيم كرد اين منشور ضمن اشاره به توافق‌هاي قبلي اروپا و كنوانسيون هاگ (۱۹۷۵)، ۱۰ نكته را به وزيران كشورهاي عضو خاطرنشان مي‌كند. اين نكته‌ها، ايده میراث‌فرهنگی را به ساختمان‌هاي کوچک‌تر در شهرهاي قديمي و روستاهاي ويژه در محل‌های طبيعي يا مصنوعي، تعميم مي‌دهند. اينها، ارزش‌های اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي و معنوي غیرقابل‌جایگزینی هستند و بنا بر اعلام منشور، ميراثي در خطرند كه با حفظ و نگهداري يكپارچه، آموزش و همكاري تمام كشورها، اين خطرات رفع و از این ميراث به‌عنوان اموال مشترك قاره نگهداري می‌شود.