NARA CONFERENCE

سند نارا در مورد اصالت (1994)

درنتيجه گسترش زمينه حفظ ونگهداري ميراث فرهنگي درجهان ونياز به مشخص كردن راهبردهاي مشخص براي ارزيابي اهميت و صحت مكانهاي ميراث جهاني، درنوامبر 1994، يك نشست بين‌المللي از متخصصان تشكيل شد. اين جلسه توسط دولت ژاپن و با همكاري نروژ، كانادا، ICOMOS، ICCROM و يونسكو سازمان‌دهي شد. سند صحت نارا با اشاره به منشور ونيز، اين مطلب را بازگو مي‌كند: حفظ ونگهداري ازميراث فرهنگي درتمام شكل‌ها و دوره‌هاي تاريخي خود، ريشه در ارزش‌هاي ميراث دارد. توانايي ما از درك اين ارزشها، تاحدي به ميزان شناخت ما از صحت و سقم منابع اطلاعاتي آنها دارد.
دانش و درك منابع اطلاعات، زمينه‌ي ويژگيهاي اصلي ميراث فرهنگي و معني آنها پيش نيازي است براي ارزيابي تمام جنبه‌هاي صحت و درستي.

ادامه مطلب

عهدنامه‌ي حفاظت از ميراث معماري اروپا؛ (سّوم اكتبر 1985)

در اكتبر 1985 شوراي اروپا در گرانادا، كنوانسيون حفاظت از ميراث معماري اروپا ” را تنظيم كرد. كنوانسيون روشهايي را براي شناسايي آثار، مجموعه ساختمان‌ها ومحلهايي كه بايد در كشور‌هاي اروپايي حفاظت شوند، ارايه مي‌دهد. و تحريم‌ها و اقدامات حفاظتي قانوني را مشخص مي‌كند. اين پيشنهادها بدنبال، موافقتهايي پيرامون خط مشي‌هاي حفظ نگهداري ملي، مشاركت عمومي، اطلاع رساني و آموزشي، و هماهنگ سازي خط مشي‌هاي حفظ ونگهداري در اروپا، مطرح شدند.

ادامه مطلب

منشور ونیز (1964)

آثار تاریخی به‌جامانده از نسل بشر که مملو از پیام‌هایی از گذشته هستند، شاهدی زنده از سنت‌های کهن پیشینیان محسوب می‌شوند که تا به امروز نیز باقی مانده‌اند. هر چه می‌گذرد، انسان‌ها بیش‌تر و بیشتر به یگانگی ارزش‌های انسانی پی برده و آثار باستانی را به‌عنوان میراثی

ادامه مطلب