منشور ميراث معماري اروپا (1975)

به مناسبت سال ميراث معماري اروپا، شوراي اروپا، «منشور اروپا ميراث معماري» را در سال ۱۹۷۵ تهيه و تنظيم كرد اين منشور ضمن اشاره به توافق‌هاي قبلي اروپا و كنوانسيون هاگ (۱۹۷۵)، ۱۰ نكته را به وزيران كشورهاي عضو خاطرنشان مي‌كند. اين نكته‌ها، ايده میراث‌فرهنگی را به ساختمان‌هاي کوچک‌تر در شهرهاي قديمي و روستاهاي ويژه در محل‌های طبيعي يا مصنوعي، تعميم مي‌دهند. اينها، ارزش‌های اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي و معنوي غیرقابل‌جایگزینی هستند و بنا بر اعلام منشور، ميراثي در خطرند كه با حفظ و نگهداري يكپارچه، آموزش و همكاري تمام كشورها، اين خطرات رفع و از این ميراث به‌عنوان اموال مشترك قاره نگهداري می‌شود.

ادامه مطلب

پیش‌نویس منشور ایکوموس بریتانیا در خصوص حفاظت از ساختمان‌ها و محوطه‌ها

مقدمه منشور حاضر با در نظر گرفتن پیشینه تاریخچه کامل میراث مصنوع و البته مناظر مصنوع و متأثر از اقدامات انسانی در سراسر بریتانیا و بخش‌های تشکیل‌دهنده آن، با در نظر داشتن تغییر نگرش نسبت به بهره‌گیری و حفاظت از این آثار از زمان‌های اولیه تا به

ادامه مطلب

راهبردهای آموزش و تربیت در خصوص حفاظت از آثار، ‌مجموعه‌ها و محوطه‌ها

راهبردهاي آموزش و تعليم حفظ و نگهداري آثار، ‌مجموعه‌ها و مكانها در كميته بين‌المللي آموزشي (CIF) تهيه و در سال 1993 در كلمبو در ICOMOS تنظيم شد. هدف اين سند ارتقا سطح استانداردها و راهبردهاي آموزشي حفظ و نگهداري آثار، مجموعه ساختمان‌ها و مكانهاست. همچنين مهارتهايي را مطرح مي‌كند كه براي متخصصان حفظ ونگهداري، ‌ضروري هستند و راهبردهايي را براي برنامه‌هاي سازمان آموزش، خاطر نشان مي‌كند.

ادامه مطلب