عهدنامه‌ي حفاظت از ميراث معماري اروپا؛ (سّوم اكتبر 1985)

در اكتبر 1985 شوراي اروپا در گرانادا، كنوانسيون حفاظت از ميراث معماري اروپا ” را تنظيم كرد. كنوانسيون روشهايي را براي شناسايي آثار، مجموعه ساختمان‌ها ومحلهايي كه بايد در كشور‌هاي اروپايي حفاظت شوند، ارايه مي‌دهد. و تحريم‌ها و اقدامات حفاظتي قانوني را مشخص مي‌كند. اين پيشنهادها بدنبال، موافقتهايي پيرامون خط مشي‌هاي حفظ نگهداري ملي، مشاركت عمومي، اطلاع رساني و آموزشي، و هماهنگ سازي خط مشي‌هاي حفظ ونگهداري در اروپا، مطرح شدند.

ادامه مطلب

منشور ميراث معماري اروپا (1975)

به مناسبت سال ميراث معماري اروپا، شوراي اروپا، «منشور اروپا ميراث معماري» را در سال ۱۹۷۵ تهيه و تنظيم كرد اين منشور ضمن اشاره به توافق‌هاي قبلي اروپا و كنوانسيون هاگ (۱۹۷۵)، ۱۰ نكته را به وزيران كشورهاي عضو خاطرنشان مي‌كند. اين نكته‌ها، ايده میراث‌فرهنگی را به ساختمان‌هاي کوچک‌تر در شهرهاي قديمي و روستاهاي ويژه در محل‌های طبيعي يا مصنوعي، تعميم مي‌دهند. اينها، ارزش‌های اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي و معنوي غیرقابل‌جایگزینی هستند و بنا بر اعلام منشور، ميراثي در خطرند كه با حفظ و نگهداري يكپارچه، آموزش و همكاري تمام كشورها، اين خطرات رفع و از این ميراث به‌عنوان اموال مشترك قاره نگهداري می‌شود.

ادامه مطلب