NARA CONFERENCE

سند نارا در مورد اصالت (1994)

درنتيجه گسترش زمينه حفظ ونگهداري ميراث فرهنگي درجهان ونياز به مشخص كردن راهبردهاي مشخص براي ارزيابي اهميت و صحت مكانهاي ميراث جهاني، درنوامبر 1994، يك نشست بين‌المللي از متخصصان تشكيل شد. اين جلسه توسط دولت ژاپن و با همكاري نروژ، كانادا، ICOMOS، ICCROM و يونسكو سازمان‌دهي شد. سند صحت نارا با اشاره به منشور ونيز، اين مطلب را بازگو مي‌كند: حفظ ونگهداري ازميراث فرهنگي درتمام شكل‌ها و دوره‌هاي تاريخي خود، ريشه در ارزش‌هاي ميراث دارد. توانايي ما از درك اين ارزشها، تاحدي به ميزان شناخت ما از صحت و سقم منابع اطلاعاتي آنها دارد.
دانش و درك منابع اطلاعات، زمينه‌ي ويژگيهاي اصلي ميراث فرهنگي و معني آنها پيش نيازي است براي ارزيابي تمام جنبه‌هاي صحت و درستي.

ادامه مطلب

عهدنامه‌ي حفاظت از ميراث معماري اروپا؛ (سّوم اكتبر 1985)

در اكتبر 1985 شوراي اروپا در گرانادا، كنوانسيون حفاظت از ميراث معماري اروپا ” را تنظيم كرد. كنوانسيون روشهايي را براي شناسايي آثار، مجموعه ساختمان‌ها ومحلهايي كه بايد در كشور‌هاي اروپايي حفاظت شوند، ارايه مي‌دهد. و تحريم‌ها و اقدامات حفاظتي قانوني را مشخص مي‌كند. اين پيشنهادها بدنبال، موافقتهايي پيرامون خط مشي‌هاي حفظ نگهداري ملي، مشاركت عمومي، اطلاع رساني و آموزشي، و هماهنگ سازي خط مشي‌هاي حفظ ونگهداري در اروپا، مطرح شدند.

ادامه مطلب
صوفیا بلغارستان

اصول مستندنگاری آثار، مجموعه بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس1996)

منشور صوفیه، به نوعی مکمل ماده 16 منشور ونیز است که برخی استانداردهای علمی را برای آثار شاخص (یا برخی از اجزای آنها) و محوطه‏‌های باستان‏شناسی تعیین می‏کند. همچنین، منشور صوفیه (در زمینه مستندنگاری)، به‏‌منزله مکملی بر سند نارا (1990) نیز محسوب می‏شود

ادامه مطلب
  • 1
  • 2